Nieuw praktijkboek voor docenten in het hbo: 


Zijn mijn onderzoeksvragen goed zo?

Een praktische gids voor afstudeerbegeleiders

Mark Pluymaekers & Joris Boonen

Een afstudeerder begeleiden bij het schrijven van een eindwerkstuk, scriptie, thesis is elke keer opnieuw een uitdaging. Het proces is intensief, de deadlines zijn strak en de belangen zijn groot. Als begeleider wil je niets liever dan een student die met een mooi cijfer en een goed gevoel de afstudeerfase afrondt. Juist daarom is het belangrijk om een goed beeld te hebben van jouw rol en jouw verantwoordelijkheid.

 

In dit boek proberen we begeleiders in het hbo te helpen door ze te vertellen welke problemen zich kunnen voordoen in het begeleidingsproces en welke praktische tools ze kunnen inzetten om hun eigen begeleidingssystematiek te verbeteren.

 

Eindwerkstukken in het hbo hebben de afgelopen tien jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Vroeger was het voldoende dat afstudeerders konden functioneren in de praktijk, maar nu verwachten we dat ze hun onderzoekend vermogen kunnen inzetten om die praktijk te verbeteren. Dat vraagt niet alleen andere competenties van de student, maar ook een andere aanpak van de begeleider. Daarmee gaan we in dit boek aan de slag.

Meer weten? Bekijk hier alvast de inhoudsopgave en een eerste hoofdstuk.